I hoger ^

Architectenbureau Ir. W.M. van de Kuilen

>< contact I

innovatie

lijn wit horizontaal

bron:

DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via 'sociaal instrumentarium' en het leren van elkaars ervaringen. Centraal hierbij staan de maatschappelijke thema's energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.

Het essay kan worden gedownload vanaf: https://www.duurzaamdoor.nl/essay-reeks-1-06-diversiteit-en-denken-systemen

Nagenoeg onpeilbare verdieping over dit onderwerp kan m.i. worden gevonden in de publicaties van
prof.dr.ir. T.M. de Jong, emeritus hoogleraar van de faculteit bouwkunde, TU Delft, zie o.a.:  http://taekemdejong.nl/


terug naar weblog overzicht >


duurzame ontwikkeling en systeemdenken

Met 'Diversiteit en denken in systemen'  van  Sandra van der Wielen spoorde ik - bij 'Kennisprograma DuurzaamDoor' - onlangs een waardevol essay op, waarin ik verwijzingen terugvond naar de systeembenadering, die Prof.Dr. Chris van Leeuwen ontwikkelde in zijn 'relatietheorie' voor het begrijpen van de natuur.

Gevoed door zijn colleges, die ik in de 70'er jaren met groot enthousiasme volgde, bouw ook ik nog altijd graag door op deze heldere en aannemelijke zienswijze.

Het essay van Sandra van der Wielen wordt bij DuurzaamDoor als volgt ingeleid:

"Het lijkt zinvol om na te gaan op welke wijze de uitgangspunten van de 'relatietheorie' en andere systeembenaderingen kunnen bijdragen aan een beter begrip van duurzame ontwikkeling.
Kan het een basis zijn voor handelingsperspectieven?
Zonder handelingsperspectief wordt het niks. Maar zonder gevoel voor de juiste richting ook niet. De pluriformiteit van duurzame ontwikkeling maakt het niet mogelijk om met vastomlijnde principes te werken. Het gaat niet om het onderscheid tussen goed en kwaad. Dat is te zwart-wit."

"In dit essay geeft Sandra van der Wielen een eerste aanpak om systeemdenken en duurzame ontwikkeling op een 'hanteerbare' wijze aan elkaar te verbinden."

I intro <

klassiek   -   gedreven  -  vernieuwend   -   praktisch
* gespOt I

intro hoger dieper hoger li-boven li-onder re-boven re-onder