I hoger ^

Architectenbureau Ir. W.M. van de Kuilen

bureau > I

               

'Meten, tekenen, rekenen en regelen'
Welkom. U heeft vast gezocht op termen, die met bouwadvies te maken hebben en daarvan zijn er hier natuurlijk een aantal te vinden. Begrippen als 'architectuur' en 'architect' wekken tegenwoordig
uiteenlopende verwachtingen. Ik maak u er dan ook graag op attent, dat ik mijn werk ben blijven zien als voortrekker en vertrouwenspersoon bij de 'zorg voor onderdak', in de ruimste zin van het woord.
Uit praktische overwegingen richt ik mij vooral op kleine tot middelgrote bouwwerken en zie daarbij mijn grootste kracht in werkzaamheden als onderzoek, ontwerp, tekenwerk, 3D- en BIM-modelling, vergunningaanvraag en het voeren van de correspondentie hierover. Naast dat ik u vanzelfsprekend
in alle gebruikelijke planfasen - als onderzoek, ontwerp, uitvoering en beheer - graag terzijde sta,
mag duidelijk zijn, dat 'de afgebakende tekenklus' ook van harte wordt aanvaard.

'Kennis en kunde'
De hedendaagse 'bouw' is een complex werkveld, waarin met grote regelmaat niet alleen
nieuwe producten worden gepresenteerd, maar ook nieuwe onderzoeksresultaten,
concepten en methoden het licht zien. Los van mijn praktische inzetbaarheid - als
hierboven aangegeven - vind ik het daarom ook belangrijk om fundamenteel over dit
werkveld te blijven nadenken en ontwikkelingen overzichtelijk te ordenen om hierin
inzichtelijk te kunnen meesturen. Zowel in opbouw als inhoud van deze website streef ik
ernaar om dit verder uit te werken en te delen. Uiteraard, is dit in alle opzichten een 'work in progress'.

'Hoe werkt de website'
Simpel gezegd: "er zit 'systeem' in" en je beweegt er doorheen - 'van groot naar klein' en terug.
Vanuit ieder 'hoger-gelegen' hoofdonderwerp, klik je door naar 'dieper-gelegen' deelonderwerpen.
Ieder deelonderwerp    heeft op zich daaronder weer deelonderwerpen, die de beschrijving verfijnen.
Om terug te gaan            naar een hoofdonderwerp klik je - linksboven - op 'hoger' en zo verder.
En, inderdaad,                  hier komt zo - in principe en aan beide zijden - eigenlijk 'geen einde aan' . . .
Om in één keer                opnieuw te beginnen gaat - linksonder - 'intro' terug naar de landingspagina, staat bij 'gespOt'             - rechtsonder - interessante informatie en leidt - rechtsboven - 'contact' naar het contactformulier.


'Nadere informatie'
Begin 'jaren '80' afgestudeerd en als zelfstandige gestart, vond vervolgens een groot deel van mijn loopbaan toch in dienstverband plaats. In het portfolio op deze site zijn een aantal van de projecten opgenomen, waaraan ik hierin heb bijgedragen. Vanaf 2004 werk ik weer geheel zelfstandig.
Contact met mij opnemen kan via: telefoon: 06-13183607 of email: info@wmkarch.nl

           Als uw belangstelling is gewekt, nodig ik u graag uit om   verder te gaan >

I intro <

klassiek   -   gedreven  -  vernieuwend   -   praktisch
* gespOt I

intro dieper bureau hoger li-boven li-onder re-boven re-onder