I hoger ^

Architectenbureau Ir. W.M. van de Kuilen

>< contact I

stamtafel - maart 2017

lijn wit horizontaal

'R.O. en de Stembus'

15 maart 2017 gaat onze 2e Kamer-stem ook meetellen voor het beleid ten aanzien van onze 'Ruimtelijke Ordening'.
In de publicatie 'Keuzes in Kaart' geeft het Centraal Planbureau een overzichtelijke analyse, waarin effecten op economie en milieu van de verschillende partijprogramma's tegen elkaar worden afgewogen.
De meest recente publicatie beslaat de periode 2013-2017. Voor 2018-2021 zijn er 'Startnotities', waarin nog geen 'R.O'.

Het onderwerp 'Ruimtelijke Ordening' wordt in deze analyse voornamelijk gevonden in de hoofdstukken:
2.11 Woningmarkt
2.12 Bereikbaarheid
2.13 NatuurDe voornaamste 'uitersten van de balans':

Woningmarkt
- wel of geen verhuurdersheffing,
- hogere of lagere huren,
- wel of geen inkomensafhankelijke huur,
- dalende of stijgende prijzen van koopwoningen,
- wel of geen hypotheekrenteaftrek,
- hogere of lagere subsidie voor dure woningen,
- beperking of handhaving van de overdrachtsbelasting.

Bereikbaarheid
- meer of minder onbelaste vergoeding woon-werkverkeer,
- wel of geen kilometerheffing,
- wel of geen motorrijtuigenbelasting,
- hogere of lagere aanschafbelasting nieuwe auto's,
- wel of geen congestieheffing,
- hogere of lagere maximum snelheid,
- meer of minder mogelijkheden voor OV-studentenkaart,
- meer of minder aanleg van wegen,
- meer of minder voor spoorinfrastructuur,
- meer of minder regionaal ov.

Natuur
- meer of minder voor de Ecologische-Hoofd-Structuur,
- meer of minder voor beheer van natuurgebieden,
- min of meer strenge natuur- en landschapsbescherming,
- minder of meer verduurzaming van de landbouw,
- wel of geen krimp van de veestapel,
- meer of minder 'beleving van natuur en landschap',
- wel of geen openruimteheffing,
- wel of geen uitbreiding van bedrijventerreinen.
- wel of geen koppeling bouwopgave aan natuurinvesteringen.

Bedrijfsvestigingen
ontbreekt hier m.i. als afzonderlijke 4e onderwerp.

En uiteraard kan er ook - en terecht - nog 'een flink blik worden opengetrokken' over sturing aan 'De Bouw' ;).

I intro <

klassiek   -   gedreven  -  vernieuwend   -   praktisch
* gespOt I

intro hoger dieper hoger li-boven li-onder re-boven re-onder